logo

Het bestuur heeft bij boer Plomp, Geerkade 10 te Wilnis, uitbreiding van vis- en looprechten geregeld.

HSV Wilnis huurde altijd al het visrecht van de heer Van Schie. Hij had enkele hectares land langs de Wilnisse Zuwe.
Toen de heer Van Schie stopte met zijn bedrijf, heeft de heer Plomp ons het visrecht op deze landerijen verhuurd. Het betrof 3 a 4 hectares land aan de westkant van de Wilnisse Zuwe, ten zuiden van de Bovendijk-zie ook bijgaande kaartje.

Met ingang van 2011 mogen we ook op de rest van de landerijen van de heer Plomp vissen. Dit betreft het land tussen de Wilnisse Zuwe, de Enschedeweg en de Geerkade. Hierin liggen een aantal fraaie poldersloten.

Graag wil ik iedereen erop wijzen, dat we NIET OP ZONDAG mogen vissen. Dit wordt niet zozeer ingegeven door religieuze motieven als wel door behoefte aan privacy. Daarom ook het dringende verzoek om niet urenlang vlak voor de ramen van de boerderij te staan vissen. Dit verzoek heb ik ook al elders op onze website een keer opgeschreven. Vlakbij de boerderij, in het uitzicht van de woonkeuken, ligt een prachtig putje. Ook als je er goed vangt verzoek ik jullie om toch te verkassen na een minuutje op 15-20. Als je met meerdere personen aan het vissen bent, is het ook niet goochem als opeenvolgend 3 of 4 personen telkens een kwartier na elkaar vissen. Vanuit de keuken zie je dan een uur lang een visser staan. Probeer het liever na geruime tijd nog eens een kwartiertje, dat is minder opvallend. Ik ga hier vrij uitgebreid op in, omdat bovenstaande tot ergernis bij verpachters leidt en dat is riskant voor onze vis- en looprechten. Dus denk na bij wat je doet.

Dit nieuwe visgebied mag je niet benaderen via de oprit naar de boerderij, maar er zijn voldoende mogelijkheden om het op andere plaatsen te doen. Zie de rode stippen op de kaart. Parkeren is bij sommige opgangen lastig, dus soms moet je een stuk lopen, het is niet anders. Op de Geerkade,vlabij de brug over de Geer kun je je auto goed parkeren.