logo

Sportvisserij Nederland

In oktober worden de contributies en afdracht naar Sportvisserij Nederland bij leden die ons gemachtigd hebben afgeschreven, ook een eventueel abonnement op Het Visblad en een ligplaats voor een boot worden gelijktijdig met de contributie afgeschreven. Even als vorig jaar wordt dit door Sportvisserij Nederland gedaan, leden die geen machtiging hebben gegeven krijgen een acceptgirokaart, de kosten hiervoor zijn 2,50 euro.

Verder wijzen wij op de mogelijkheid om via onze website direct lid te worden en te betalen, u kunt dan een voorlopig bewijs van lidmaatschap uitprinten en direct vissen.

Ga via deze link naar de vispasmodule.

Opzeggingen

Leden die volgend jaar geen lid willen blijven, dienen dit voor 1 oktober kenbaar te maken