logo

Zoals U wellicht weet organiseert het bestuur van HSV Wilnis ieder jaar een rondleiding langs ons viswater.
Meestal vindt dit plaats op de laatste zaterdag in mei of de eerste zaterdag in juni.
Op bijgaande foto’s een indruk hoe dit verloopt.
In de toekomst zullen wij geen aparte brief meer rondsturen naar al onze leden, maar we zullenop de website aangeven op welke datum deze rondleiding plaatsvindt (www.hsvwilnis.nl op de home pagina onder Agenda).