logo

We zouden heel goed versterking kunnen gebruiken op het gebied van de voorzitter en/of de secretaris en de redactie van het clubblad.

Naast voorzitter van de Wilnisse visvereniging ben ik ook vooral visser. Het wel en wee van de vereniging gaat me ter harte, maar dat geldt nog meer voor de visstand. Immers: hoe beter de visstand des te mooier en leuker is het vissen. Ik zeg heel vaak: 'gaan vissen zonder iets te vangen, nou dat is niets voor mij.'

Ik weet niet hoe het u deze zomer in ons water is vergaan, in ieder geval ving ik in mei, juni en juli niet veel vis. Dat wil zeggen: (ruis-)voorns, want dat zijn in de zomer mijn favoriete vissen. Net toen ik het even niet meer zag zitten keerde het tij. Op het moment dat ik dit schrijf is het midden september en laat ik nou in de afgelopen vier weken zeer veel voorns gevangen hebben! Jawel, aan de vliegenhengel. Om precies te zijn: aan een goudkop nympf op haak 16. Ik ben al proberende niet veel locaties tegengekomen waar vis zat, maar ze zitten er dus wel! Natuurlijk spreek ik ook nog wel eens andere vissers. Van bijna iedereen hoorde ik hetzelfde verhaal: zoeken waar de vis is!

In de vorige Viskussie hebben we verslag gedaan van de resultaten van een proefvisserij in maart van dit jaar. De resultaten waren wat wisselend: veel grote brasems, redelijk aantal karpers, maar weinig voorns. Voor de voorn geldt sowieso dat ze vaak in scholen voorkomen en het kan dus zijn dat ze simpelweg niet op de plekken waren waar werd proef-gevist. We hoeven er echter niet geheimzinnig over te doen dat de voornstand al een aantal jaren lijkt terug te lopen. Ik blijf de aalscholvers ervan verdenken een van de grootste boosdoeners te zijn, inmiddels hebben ze assistentie gekregen van de Amerikaanse rivierkreeft, waar elders meer over geschreven staat. Ik weet: een zwaluw maakt nog geen zomer. Mijn goede voornvangsten waren echter een enorme opsteker voor me! Ik schreef het geloof ik al eens eerder. Voor de voorn geldt eens te meer: zoekt en gij zult vinden!

Ten aanzien van het wel en wee van de visvereniging wil ik graag aan u kwijt dat we al een tijd op zoek zijn naar versterking in het bestuur. Het werk komt nu simpelweg op te weinig mensen neer. Bovendien zal ik om persoonlijke redenen eind 2009 als voorzitter aftreden. Dat maakt de basis nog smaller. We zouden heel goed versterking kunnen gebruiken op het gebied van de voorzitter en/of de secretaris en de redactie van het clubblad. Ook iemand die wat kennis en tijd wil steken in onze Internet site is van harte welkom! Wees gerust: het kost echt geen zeeën van tijd, maar een aantal klussen moet nou eenmaal gedaan worden. Daarom: als u interesse heeft: pleeg een telefoontje naar ondergetekende of Cees de Vries. Onze telefoonnummers staan achter in het blad!

Tot slot: Het bestuur van de vereniging hoopt velen van u te ontmoeten op de jaarlijkse ledenvergadering op 17 november! En: het snoekseizoen staat voor de deur. Ze zullen niet vanzelf in grote aantallen aan de haak vliegen. Ik schat in dat er met enig speurwerk (in de polder moet je een beetje struinen, niet dan?) en het juiste materiaal nog wel een paar mooie jongens te vangen zijn. Vang ze!