logo

Sierwater in gemeente de Ronde Venen

Het bestuur heeft na jaren de visrechten verworven in een groot aantal sierwateren in Gemeente De Ronde Venen.Tot nu toe was het visrecht niet goed geregeld en vooral jongelui, die in deze gemeentewateren struinden en visten, waren in overtreding.

Het is een voorwaarde van de gemeente om deze wateren te plaatsen op de Landelijke Lijst met viswateren en ook op de Kleine Lijst. Dit laatste betekent, dat je ook met een vispas, die je via het postkantoor verkrijgt (en dus niet via lidmaatschap van een visvereniging) mag vissen in dit water. Het bestuur van HSV Wilnis is bezig hier zorg voor te dragen. Als je nu al wilt vissen in dit water, dan moet je het lijstje uitprinten en bij je hebben, voor het geval je gecontroleerd wordt.