logo

Grutto

Vandaag, 2 april zit ik op mijn bankje in de achtertuin. Samen met mijn lief Toos drinken we koffie. De tuin staat er goed bij, we hebben veel gewied en de meeste vaste planten hebben de giga vorst en sneeuw overleefd.

Als ik niet langs water rijd kijk ik in de lucht, niet alleen om de sierduiven te zien die bij mij vliegen maar ook het andere gevogelte. De mezen vliegen af en aan onder het slaken van wellustige geluidjes. De nestkasten worden geïnspecteerd. Wat opvalt, dit jaar niet alleen pimpel-en koolmezen maar vooral veel staartmezen, dat is leuk. Hoog in de lucht een koppel buizerds, ook zij draaien om elkaar heen. Ha, wat zien ik? Hoera, de eerste zwaluw, zo te zien een huiszwaluw. Ik mijmer weg, wat zal er op dit moment in mijn favoriete natuurgebied te zien zijn? Het Gagelgebied, de Bijleveldvaart, ik nie weet nie. Het gebied, veel in eigendom bij Staatsbosbeheer, dat heeft in alle wijsheid besloten dat dit gebied vanaf 15 maart tot 15 juni!! niet betreden mag worden. Heeft alles te maken met de verstoring van de broedvogels, een alleszins nobel streven.

Maar, en nu spreekt de oude man, als wij de grote put, Gagel in die periode binnen roeiden nam de Roerdomp slechts met tegenzin de paalhouding aan, ook de waterral ging node opzij voor de roeiboot. De veldleeuwerik ging alleen al jubelend wat hoger, Tja. De tijden veranderen, het is overal veel drukker, maar toch. Het aangelegde Bijleveldpad is voor mij alleen interessant als ik de broedvogels kan zien en de paaiende karpers. Maar, zoals een bekende voetballer ooit zei, elk voordeel hep zijn nadeel, en daar moeten we het dan maar mee doen. Overigens, het niet mogen betreden van deze gebieden wordt regelmatig door veel karpervissers overtreden. Shame.

Veel natuurbeleving,

Leo niessen