logo

Actie van de SP voor het hoofdkantoor van de Shell in 2006
Aan baggeren kleven bezwaren; met actieve kool daarentegen doet de tijd langzaam zijn werk

Wageningse wetenschappers denken een opmerkelijk middel in te kunnen zetten tegen vervuilde bagger: het maagmiddel norit.
De eerste proeven zijn veelbelovend.

Goed nieuws voor de palingen in de vervuilde Biesbosch. De concentratie aan notoir giftige stoffen als pcb`s in het vetweefsel van de vissen kan drastisch omlaag als men fijngemalen deeltjes actieve koolstof (norit) mengt met het slib op de waterbodem. Dat blijkt althans uit een experiment met een slordige 120 goudwindes die in vier proefsloten vol bagger uit de Biesbosch zwommen. Dit opent de mogelijkheden om zonder kostbaar baggeren in kwetsbare natuurgebieden flinke verhoging van de milieukwaliteit te bewerkstelligen. Hoe fijner de actieve kool, hoe beter de binding van milieuverontreinigende stoffen verloopt. In een van de vier proefsloten bij de Wageningen Universiteit was het slib gemengd met kool in poedervorm en nam het gehalte aan pcb`s in het vissenvet met een factor tien af. In een referentiesloot, waaraan geen actieve kool was toegevoegd, benaderde de concentratie aan polychloorbifenylen (pcb`s) in de vis daarentegen de dodelijke dosis. De vinding smaakt naar meer. Men ziet vooral emplooi voor de fijngemalen actieve kool in natuurgebieden. Baggeren in natuurgebieden is erg kostbaar. Daarentegen geldt het neerleggen van actieve kool als een methode waarbij de tijd langzaam zijn werk kan doen. De kool vangt de organische vervuiling weg voordat die in vissen belandt.

Uittreksel uit een artikel in De Volkskrant wetenschap van 13 0ktober 2012

Leo Niessen