logo

zwarte stern

Persoonlijk vind ik het meer een grijze Stern.
In vroeger dagen kwam de Zwarte Stern in de Ronde Venen vrij algemeen voor. Sterker nog, in heel Nederland was het een regelmatig voorkomende broedvogel. De Zwarte Stern is de afgelopen tientallen jaren dramatisch achteruitgegaan in aantal en broedparen. Een van de laatste en meest succesvolle broedgebieden van Nederland is nu de polder ten westen van de Demmerikse kade.

Enkele jaren geleden waren er in het gebied tussen Amstelkade en Bovendijk ook een aantal succesvolle broedparen, maar de laatste twee jaren is het hier niet erg goed gegaan. De boeren in de polder werken mee aan het zwarte-stern-project. Dat houdt in dat er kleine vlotjes in de sloot gelegd worden, waarop de Stern kan broeden. Vroeger maakten ze vooral nesten op krabbescheer, maar deze plant komt steeds minder voor in de polders.

De Zwarte Stern broedt niet lang. Meestal zijn na enkele weken de eitjes uitgebroed en worden de jongen snel vliegvlug. De Stern moet ook wel haast maken, want hij 'overwintert' in de buurt van de Zuidpool en komt in het voorjaar naar het noorden vliegen. Daar broeden ze en brengen de jongen groot en in augustus vertrekken ze al weer.

De meest kwetsbare periode is als de Stern op de eitjes broedt. De eitjes mogen niet te lang zonder vogel erop, anders onderkoelen ze. Het nest stelt nauwelijks iets voor, dus zeker als de vogels gestoord worden tijdens regen of koud weer gaat het mis.

Zwarte Stern (chlidonias niger)

Daarom heeft Hengelsportvereniging Wilnis enkele bordjes gemaakt, waarop u verzocht wordt om niet te dicht in de buurt te komen van de plaatsen waar de Stern broedt. Het gaat om een periode van 3 a 4 weken. Daarna wordt het bord ook weer weggehaald.

Mocht U ergens vissen, waar geen waarschuwingsbord staat, dan is er toch het verzoek om niet in sloten te vissen, waar nestvlotjes liggen. Als er Zwarte Sterns aanwezig zijn of broeden, dan zullen de vogels zich zeker kenbaar maken: ze schreeuwen en vliegen vlak langs je hoofd.

Tenslotte, de Stern is geen concurrent van de visser. Hij eet voornamelijk libellen en slechts af en toe een klein visje. Omstandigheden die goed zijn voor de Zwarte Stern, zijn ook de juiste omstandigheden voor vissen: helder water en goede plantenbegroeiing in de sloten.

Er staat een klein stukje over her Sternproject in Demmerik op de volgende website: www.buwa.nl/plan_bescherming_zwarte_stern.html (Ditzelfde bureau heeft ook een aardig artikel over rivierkreeften op hun website!)

Met vriendelijke groet van Cees de Vries.