Het is niet eenvoudig voor zo'n groot gebied iets specifieks te zeggen over de visstand. Wij denken te mogen zeggen dat de visstand op een hoog niveau staat. Dat wil echter niet zeggen dat ze altijd gemakkelijk te vangen zijn! Iedere visser weet dat bijvoorbeeld weersomstandigheden een grote rol op de vangst kunnen hebben. Dat geldt wellicht in nog hogere mate voor polderwater, met relatief ondiep water, dan voor diep, groot, water!

Sedert een paar jaar is het water in de polder soms bruin van kleur, hetgeen voor de vangst van ruisvoorn en snoek niet bevorderlijk is. Dit bruine water wordt grotendeels veroorzaakt door de aanvoer van "gebiedsvreemd" water uit omliggende boezemwateren. Het voert te ver dit hier nader uit te leggen. Het heeft veel te maken met de waterhuishouding (peilbeheersing) welke in de jaren '80 van de vorige eeuw zijn doorgevoerd in het kader van de ruilverkaveling. Het gebiedsvreemde water heeft een hoger zoutgehalte dan het eigen polderwater. Door dat zoutgehalte sterven waterplanten af. Waterplanten bevorderen echter mede de helderheid van het water. Er is dus sprake van een vicieuze cirkel.

Het Waterschap is aan De Amstelkade een omvangrijk project gestart, waarbij het resultaat zal zijn dat vanuit De Kromme Mijdrecht geen gebiedsvreemd water meer ingelaten zal worden. Naar verwachting zal dit project in het voorjaar van 2006 afgerond worden. Wij hebben hier zeer positieve verwachtingen van.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.